SỢI COTTON

Chúng tôi tận tâm tham gia vào việc cung cấp sợi cotton OE từ Ne 6 tới Ne 30 cho các khách hàng yêu quý của chúng tôi. Các loại sợi này được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng bằng cách sử dụng bông chất lượng tốt nhất và công nghệ mới nhất, tuân thủ các tiêu chuẩn công nghiệp đã đặt ra. Các loại sợi do chúng tôi cung cấp được khách hàng đánh giá cao vì đáp ứng những nhu cầu khác nhau của khách hàng.

 

Tags từ: SỢI COTTON